Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Haapa Tilipalvelu
Asematie 4
52700 Mäntyharju

Yhteyshenkilö:
Esa Haapanen
+358 400 281 552
toimisto(at)haapatilipalvelu.fi

2 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri.

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN PERUSTEET

3.1 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu

  • Asiakkuuteen perustuvan suhteen perustamiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon (kuten asiakaskirjeiden ja muiden asiakkuuteen perustuvien tiedotteiden lähettäminen sähköisesti ja muilla tavoin)
  • Laskutus- ja perintätarkoituksiin
  • Suoramarkkinointiin (ml. sähköisesti, mikäli käyttäjä on tähän antanut suostumuksensa), profilointiin, palveluiden personointiin sekä markkinointiin ja mainontaan

3.2 Käsittelyperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § tai 4 lukuun.

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää asiakkaasta seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, osoitetiedot, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakkaan edustaman yrityksen nimi ja y-tunnus sekä laskutustiedot

5 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kerätyt henkilötiedot saadaan asiakkailta itseltään ja niitä voidaan päivittää viranomaislähteistä ja muilta palveluntarjoajilta, millä varmistamme rekistereissä olevan tiedon ajantasaisuuden.

6 TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7 KÄYTETYT SUOJAKEINOT JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

7.1 Tietoturva

Rekisteri on sähköisessä muodossa ja sijaitsee yrityksemme hallinnoimalla, palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla suojatulla palvelimella. Rekisteriin on pääsy yhtiömme henkilökunnalla, joilla on tehtäviensä vuoksi tarve käsitellä henkilötietoja. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saadut tiedot pidetään salassa.

7.2 Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakaalla on sopimus voimassa kanssamme.

8 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

  • Saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu
  • Vaatia henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita
  • Kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai profilointiin:

Henkilötietoja voidaan säilyttää ja käyttää, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi. 

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen tai kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

9 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan sivustollamme.